Modellflygning

Modellflygning är en av grenarna inom Svenska Flygsportförbundet. Att hävda att modellflygning inte är en sport är därmed fel. Det är det i allra högsta grad även om det självklart finns ett antal utövare som håller på med modellflygning mest som en rolig fritidssysselsättning.

Modellflygning – en aktivitet för alla

Att flyga modellflyg kan alla göra, oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Det finns plats för alla, bara du är intresserad. Det finns en bild av att modellflygning främst utövas av vuxna och äldre, men det är inte sant. Flera av Sveriges modellflygklubbar erbjuder även ungdomsverksamhet. Att modellflygning är en aktivitet som passar äldre är sant eftersom den inte är så fysiskt krävande. Det gör att du kan fortsätta eller börja med modellflygning även om din kropp inte längre är på topp. Många äldre drabbas till exempel av artros i sina leder. Men även om du har drabbats av artros i dina händer är inte din tid som modellflygare över. Läs mer på Artros.org om hur du gör för att träna upp din rörlighet igen. Att hålla på med modellflygning handlar nämligen för många inte bara om själva flygandet utan en stor del handlar även om det som får själva flygfarkosten att fungera. Det vill säga elektroniken, motorerna och byggandet. Det går också att köpa ett färdigt plan eller en färdig helikopter om du inte tycker att den tekniska aspekten är intressant.

Bli medlem i en modellflygklubb

Håller du redan på med modellflyg eller är du intresserad av att börja? Då ska du leta reda på en klubb i närheten av dig. Vilken verksamhet som bedrivs i klubbarna varierar. Vissa flyger alltifrån små eldrivna helikoptrar till stora flygplan som drivs med bensin. Att vara medlem i en klubb är alltid bra. I klubbarna finns erfarenheten och det ger även en social tillhörighet. I ett antal klubbar anordnas det även kurser i såväl flygande som byggande. Genom att vara medlem i en klubb har du också möjlighet att tävla. Precis som när det gäller fallskärmshoppning är det många som inte vet att det går att tävla i modellflygning. De allra flesta av tävlingsklasserna har en nybörjarklass som du kan anmäla dig till. Det gör att det inte är ett så stort steg att börja tävla. Dessutom är sammanhållningen god och erfarna modellflygare hjälper de som är oerfarna.

Regler

När det gäller modellflygning är det också mycket att tänka på för att det ska vara säkert när du framför ditt flygplan eller din helikopter. Det finns en förordning, TSFS 2017:110, som du måste följa för att få flyga med obemannade luftfarkoster. Dessa regler gäller för alla som flyger med modellflygplan. Ett antal modellflygklubbar har fått ett särskilt tillstånd från Transportstyrelsen som ger dem rätt att flyga högre och med tyngre luftfarkoster än vad som är reglerat i de generella reglerna. Det finns ytterligare fördelar med att vara medlem i en klubb ansluten till Sveriges Modellflygförbund, bland annat omfattas du av en olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller dessutom i hela världen så länge du följer respektive lands regelverk.

marinate