Hängflygningens historia

De allra tidigaste försöken till att skapa hängglidare inspirerades från fåglarna. Men eftersom flygpionjärerna inte riktigt förstod sig på grundprinciperna till flygning misslyckades de med de flesta försöken. Ett antal historiker har dock hittat ett par redogörelser för ett par lyckade flygförsök. Dessa skedde av Abbas Ibn Firnas som var en uppfinnare och en morisk kemist redan på 800-talet i Spanien. År 852 skedda hans första experiment vilket var ett fallskärmshopp med en stor vingliknande duk. Firnas andra försök skedde 875 och då använde han sig av en hängglidare som hade vingar.

Efter Firnas försök var det fler och fler personer som försökte sig på att bygga och flyga från olika höjder efter att ha hört talas om Frinas flygförsök. Det dröjde dock fram till slutet av 1800-talet innan man vingkonstruktionen hade utvecklats tillräckligt för att man skulle kunna bygga de första hängglidarna. Otto Lilienthal var en de mer kända flygpionjärerna som under 1890-talet förbättrade flygfarkosterna en hel del. Ett experiment han utförde var att använda en nyare flygteknik som var baserad på tyngdpunktsmanövrering. Det experimentet bestod av ett par vingar som fick honom att sväva tjugo meter ovanför marken. Lilienthal dokumenterade alla sina experiment väldigt noga vilket var anledningen till att hans inflytande blev så stort bland andra piloter.

Hängglidare på 1900-talet

Tanken på tyngdpunktstyrningen gav de flesta upp när de insåg att den var väldigt opraktisk när det kom till större flyg. Det var främst i Tyskland som de fortsatte att experimentera med hängglidare. Allt eftersom började fler länder att experimentera och utveckla hängglidarna men det dröjde ända fram till 1980-talet för glidarna att börja likna de vi har idag.

Dagens hängglidare består av aluminium vingar som liknar flygplanets vingar samt har et antal aerodynamiska finesser. Dessa delar gjorde att hängglidarna har blivit mycket stadigare och säkrare att använda jämfört med de tidigare varianterna. Så länge personen som beger sig ut på en tur med en hängglidare vet vad hen gör och har gått en utbildning är risken för olyckor väldigt liten.

Men man bör alltid komma ihåg att det finns en risk till att något kan gå fel när man bestämmer sig för att flyga, det spelar ingen roll vilket sätt man flyger på. Vare sig själva glidaren har något fel som man missat eller gör något fel under själva flygningen.

marinate