Utbildning och säkerhet

Som sport har hängflygning ansetts vara relativt farligt. Dock gäller det främst de tidiga versionerna av glidare som tillverkades. Dagens hängglidare har ett mer stadigt material som gör själva glidaren mycket säkrare jämfört med de tidigare varianterna. Har man använt samma flygare ett antal gånger finns det dock en chans att den skadas av bland annat turbulens. Det är därför viktigt att man undersöker all utrustning före och efter varje flygning för att vara säker på att allting ser bra ut.

Dagens glidare har också fått anordningar som ökar säkerheten. Till exempel en anordning för att underlätta utgången ur stall. I standardutrustningen för piloterna ingår dessutom en fallskärm som utlöses när man hamnat i knipa. Fallskärmen är tillräckligt stor för att bära både glidaren och piloten. Standardutrustningen för piloterna innehåller också hjälm, rep, kniv, första hjälpen-låda och en kommunikationsradio.

Utbildningen

Ytterligare en sak som bidrar till säkerheten är att alla som ska hängflyga måste gå igenom en utbildning. Förr i tiden när utbildningen inte fanns var alla tvungna att lära sig själva och det är tack vare de tidiga piloterna och deras misstag som man har lyckats skapa en bra utbildning.

Alla som bor i Sverige och vill lära sig att hängflyga måste vara minst 15 år gammal för att få gå utbildningen. Men trots att man går utbildningen när man fyllt 15 måste man vänta tills man är 16 år innan man kan få licensen. Utbildningen har ingen övre åldersgräns, så länge man har ett normalt psyke och är helt frisk kan vem som helst gå utbildningen.

Grundkursen är det man får börja med när man vill lära sig hängflygning. Det är dock endast den liten del av allt man måste gå igenom för att få flyga självständigt. Kursen omfattar en rad med saker, bland annat träning av landningar, starter, svängar och flygningar i backar. Utrustningen som används får man låna och förutom de praktiska kurserna finns det teoretiska kurser man måste gå igenom. De omfattar bland annat föreläsningar i meteorologi, flygsäkerhet, aerodynamik samt materialkunskap. Men detta är som sagt endast början på alla kurser man måste gå igenom för att bli godkänd till att flyga.

Det finns två licenser man kan få, pilotlicens och elevlicens. Elevlicensen kan man få efter man gått grundutbildningen, har betalat avgiften, gått med i en godkänd klubb och har en försäkring. Pilotlicensen däremot kan man endast få efter man gått fler kurser, både teoretiska och praktiska. Man måste helt enkelt skaffa sig mer erfarenhet. Båda licenserna måste förnyas varje år och det görs de genom att man har bevis på att man har flugit ett antal timmar eller gått igenom ett visst antal starter. Har man inte flugit under året finns det nämligen en chans att man förlorat sina kunskaper.

marinate