Utbildning för att bli fallskärmshoppare

Att utbilda sig till fallskärmshoppare gör man via en fallskärmsklubb. I Sverige finns det runt 18 klubbar man kan besöka ifall man vill gå en utbildning. Det första man måste göra är att anmäla sig till utbildningen. Sedan finns det ett antal saker man måste göra innan man kan börja kursen, man måste bland annat betala avgiften, gå på en läkarundersökning samt läsa igenom kursmaterialet. Skulle den som söker till kursen vara under 18 år måste denne även få tillåtelse av målsman.

Teoriutbildning

Det som ingår i teoriutbildningen är information om all utrustning som används, hur man hoppar ut ur flygplanet på rätt sätt, information och övningar i hur man utlöser fallskärmen på rätt sätt samt hur man sedan ska styra fallskärmen för att ta sig till landningsplatsen. Man får också lära sig hur man ska gå tillväga ifall det är något fel på fallskärmen.

Förutom all teoriutbildning måste man även genomföra ett antal godkända fallskärmshopp. Hoppen utförs tillsammans med en instruktör som kan ta över ifall det skulle bli något fel. Instruktören ger också feedback på hur man utfört hoppet, om det var något man gjorde fel eller kunde ha gjort på ett annorlunda och smidigare sätt. När man klarat det allra mest grundläggande som gäller vid fallskärmshoppning får man fortsätta med de svårare delarna, till exempel hur man styr en fallskärm och till slut kan man få lära sig hur man hoppar med andra.

Utbildningarna ska kort sagt lära den intresserade att utföra ett säkert fallskärmshopp, det kan finnas små variationer beroende på vilken klubb man har ansökt till. Det grundläggande är dock att man lär sig hur allting fungerar, från utrustningen till hur man ska röra sig.

marinate