Segelflygning

Segelflygning är en form av flygsport som består av att ett motorflygplan transporterar segelflyget med en lina och släpper det uppe i luften. Segelflyget har således ingen motor utan flyger enbart med hjälp av vindarna, luften och molnen. Ett segelflyg har en liten flygplanskropp och långa, smala vingar som gör att det liksom flyter på luften.

Att segelflyga är en dyr sport, men däremot mycket givande och frihetsberikande. Det kan vara ett bra komplement till vanliga sporter eller träningsprogram eftersom en segelflygare måste ha en god fysik och en fenomenal syn. Hitta mer sportutrustning på www.gorillasports.se oavsett i vilken genre du är aktiv.

Segelflygets bakgrund

Segelflygning har en relativt lång historia bakom sig. Faktum är att man tror att de första flygturerna gjordes med ett flygplan utan motor. Detta var under 1850-talet och enligt historien var det en engelsman vid namn George Cayley som sedan adlades, som uppfann principen. Dock var det en tysk man vid namn Otto Lilenthal som började ägna sig åt att bygga segelflyg, på den tiden hängglidare. Även hans bror hade ett finger med i spelet. Efter Otto och hans brors erfarenheter fick de berömda bröderna Wright inspiration och började sina byggnationer av glidflygplan. Dock fanns det en markant skillnad mellan de två flygplansmodellerna, vilket var sättet de styrdes på. Wrights glidflygplan styrdes med ett roder och Lilenthals modell styrdes genom att tyngdpunkten förflyttades.

Det var också i Tyskland som de allra första segelflygningarna tog fart. Eftersom flygplansutvecklingen av tyska flyg av mycket begränsad efter det första världskriget satsade man mer på glidflygplan istället. Många unga människor fångade upp intresset för segelflygning och det anordnades tävlingar och annat med just segelflyg i Tyskland. Senare spred sig denna typ av flygsport till andra delar av världen. I Sverige finns ett stort antal segelflygklubbar runt om i landet där du kan ansöka om medlemskap.

Segelflygning kräver god kunskap om meterologin

Läran om väderlekar och moln är en segelflygarens bästa vän när det gäller kunskap. Det är nämligen väder och vind som påverkar hela flygningen och förmågan att styra och göra konster i luften. Man är till exempel beroende av luftmassa för att så kallat “surfa” på vindarna. Hang är exempelvis ett vanligt ord som segelflygaren är bekant med. Hang innebär en luftmassa som strömmar uppåt vid ett berg eller sluttning och på vilken segelflyget kan glida omkring utan att färdas nedåt. Andra kända begrepp inom segelflygning är termikflygning och vågflygning.

Bli segelflygare!

Om du har funderat på att börja segelflyga kan du kontakta någon av landets många klubbar Det anordnas också öppet hus på olika platser där du kan komma i kontakt med både klubbar och titta på segelflygplan. Tänk dock på att du måste vara vid god vigör, ha bra syn och hörsel.

marinate