Hur fungerar en varmluftballong?

Varmluftsballongen är den vanligaste typen av luftballong och den fungerar genom att man värmer upp luften i ballonghöljet. Ovanför korgen finns det en monterad gasolbrännare som sköter uppvärmningen. Piloten är den som bestämmer hur ofta hen ska elda vilket man inte gör hela tiden. Ju mer man eldar desto högre stiger ballongen, det är alltså möjligt att reglera höjdhastigheten en aning beroende på hur ofta man väljer att elda. I toppen av ballongen finns en ventil som man öppnar när man vill sjunka i höjd eller när man ska landa. Ventilen släpper alltså ut den varma luften.

Att styra ballongen i en viss riktning är dock inte lika enkelt som att välja vilken höjd man vill flyga på. Ballongen följer i stort sett vindens riktning. Men eftersom vinden blåser till olika håll på olika höjder är det möjligt att flyga ballongen till samma riktning genom att ändra på höjden, det gäller att vara beredd på att det kan ta en stund för att hitta rätt höjd som tar ballongen till rätt riktning.. Det kräver dessutom en del träning för att klara att styra en ballong på rätt sätt. Det är verkligen ingenting som vem som helst kan göra.

marinate