Hängflygare vs Skärmflygare

Hängflygning och skärmflygning är två sporter som liknar varandra en hel del. Det har gjort att många ofta misstar den ena sporten för den andra och vise versa. Men genom att ta en titt på de båda sporterna bredvid varandra är det lättare att se skillnaderna mellan de två sporterna. Det gäller dock främst utrustningen som används samt priset. De största skillnaderna mellan de två sporterna är:

Hängflygare

Vingstrukturen – En stel ram håller uppe vingen och hjälper att avgöra formen på vingen. Det hjälper också att göra den mer stadig. Hängflygare klarar sig bättre under turbulens jämfört med skärmflygaren.

Pilotens position – Piloten hänger under vingen i en pupp-liknande sele. Det finns dock modeller där piloten kan sitta.

Hastighet – Hängflygare kan dyka vilket gör att man kan nå höga hastigheter. Den är också lättare att styra under sämre väder och i vissa fall kan man få upp tillräckligt hög hastighet att åka ifrån det dåliga vädret.

Glidning – Hängflygare har mycket bättre glidningsförmåga jämfört med skärmflygaren. Det är också möjligt att ta sig längre med en hängflygare.

Landning – Kräver ett större landningsområde och kan nå fler platser på grund av glidningsförmågan.

Inlärningskurva – Piloten måste gå teoretiska och praktiska delkurser. Både i luften och på marken. Ibland krävs även tandemövningar med erfarna instruktörer.

Behändighet – Svårare att förvara, bära och transportera jämfört med skärmflygare. Den är också svårare att rigga upp samt ner.

Kostnad – Mer slitstark och kostar mer än skärmflygare.

Skärmflygare

Vingstrukturen – Vingen är fullkomligt flexibel och hålls uppe med hjälp av lufttrycket. Den har linjer som förbinder vingen med piloten.

Pilotens position – Piloten sitter i en sele under vingen.

Hastighet – Långsam hastighet men är lättare att få upp i luften. Kan bli instabil vid turbulens.

Glidning – Skärmflygare har inte den bästa glidningsförmågan. Det är svårt att ta sig en längre strecka.

Landning – Att landa med skärmflygare behöver man endast ett mindre område. Man får större landningsmöjligheter med en skärmflygare jämfört med en hängflygare.

Inlärningskurva – Rent tekniskt sätt är det relativt enkelt att lära sig. Den som ska flyga måste gå både teoretiska och praktiska delkurser. Det svåra är att veta var och när det okej att flyga.

Behändighet – De är lättare att rigga upp, rigga ner samt lättare att bära, förvara och transportera.

Kostnad – Skärmflygare är inte lika slitstarka och kostar inte lika mycket.

marinate