Fallskärmens konstruktion

En fallskärm kan ha flera möjliga former, de består vanligtvis av en rektangulär vinge eller kalott som är halvklotformig. I fallskärmen sitter det ett antal linor fastspända som sträcker sig ner till selen som man sitter fastspänd i. Vid själva hoppningen ligger fallskärmen i en sorts rigg som ser ut som en ryggsäck. I den här ryggsäcken kan det finnas två fallskärmar, en reservskärm och huvudskärmen. Fallskärmen löses ut genom en lina som piloten drar i, så länge allting fungerar som det ska, ska fallskärmen lösas ut på några sekunder. De flesta fallskärmar har dessutom en räddnings-utlösare ifall det skulle vara något fel på linan man drar i. För att styra en fallskärm använder piloten ett par linor som sträcker sig ner från skärmen till selen, det hjälper piloten att ta sig ner på ett säkert sätt och landa på den bestämda platsen.

Eftersom det finns olika sorters fallskärmar kan de se olika ut. De flesta består dock av en “ryggsäck” som innehåller skärmen samt själva linorna som sammankopplar selen och fallskärmen. Reservskärmen finns inte i alla varianter utan det är främst i sportfallskärmen vilket är den som används vanligaste varianten.

marinate